Informatiebijeenkomst

Aangepaste nieuwbouwplannen gepresenteerd

Het nieuwbouwplan voor het Flex Logement aan het Westrak is aangepast naar aanleiding van reacties uit de omgeving. Zo is het aantal te huisvesten arbeidsmigranten verminderd, is er een winkel toegevoegd en is er kritisch naar de isolatie van het gebouw gekeken.

Op woensdag 27 oktober 2021 presenteerden uitzendbureau NL Jobs, Ursem Modulaire Bouwsystemen samen met Van Es architecten de plannen voor de bouw van een nieuw Flex Logement voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan het Westrak industrieterrein Robbenplaat Wieringerwerf. Deze bijeenkomst vond plaats op Logiescentrum Agriport in Middenmeer.

Tijdens en na afloop van deze bijeenkomst hebben omwonenden en andere belanghebbenden uit de omgeving hun reactie gegeven op de gepresenteerde plannen. Deze reacties zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen. Enerzijds is het plan verkleind van 404 nog 209 bewoners. Hiermee is het plan passend binnen de in 2019 vastgestelde beleidsregels van de gemeente Hollands Kroon.

Daarnaast komt er in het complex een winkel, met levensmiddelen uit het land van oorsprong van de bewoners. Door de inpassing van de winkel in het logement, worden vervoersbewegingen na werktijd zo veel mogelijk verminderd.

Omliggende bedrijven hebben eerder ook hun zorgen geuit om de milieunormen. Zij vroegen zich af hoe de realisatie van het logiesgebouw zich verhoudt tot de activiteiten die zij op hun locatie conform het bestemmingsplan maximaal zouden mogen uitvoeren (= milieucategorie 4.1). Uit nader onderzoek is gebleken dat dit mogelijk is, zolang het omgevingsgeluid in het gebouw niet hoger is dan 33 dB. Het gebouw wordt zo geïsoleerd dat niet over deze norm heen wordt gegaan. Dit wordt bij de nog in te dienden aanvraag verder verantwoord, waarna de gemeente dit beoordeelt.

Tenslotte hebben de provincie Noord-Holland en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen 14 voorkeursgebieden aangewezen voor mogelijke grootschalige huisvesting (minimaal 100 plekken) van arbeidsmigranten. Het bedrijventerrein Robbenplaat is gelegen in één van deze 14 voorkeursgebieden.

De initiatiefnemers zijn van mening dat het aangepaste plan tegemoet komt aan de reacties van omwonenden en andere belanghebbenden in de omgeving.


Nieuwbouwplannen Flex Logement Wieringerwerf gepresenteerd

Op woensdag 27 oktober presenteerden uitzendbureau NL Jobs, Ursem Modulaire Bouwsystemen samen met Van Es architecten de plannen voor de bouw van een nieuw Flex Logement voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan het Westrak industrieterrein Robbenplaat Wieringerwerf.

Deze bijeenkomst vond plaats op Logiescentrum Agriport in Middenmeer, waar belangstellenden ook de mogelijkheid werd geboden voor een rondleiding.

Omwonenden en andere geïnteresseerden kregen informatie over de nieuwbouwplannen, onder andere door NL Jobs, eigenaar van Logiescentrum Agriport.

De huisvesting voor de circa 400 tijdelijke arbeidsmigranten past in het beleid van de gemeente Hollands Kroon. De beoogde bewoners van dit Flex Logement zijn arbeidsmigranten uit Oost-Europa die door NL Jobs voor werkzaamheden in de tuinbouw worden ingezet. Het streven is om de huisvesting medio 2023 in gebruik te nemen.

Na afloop van de presentatie was er voor aanwezigen gelegenheid het Logiescentrum Agriport in de dagelijkse praktijk te bekijken en vragen te stellen. Bij de presentatie waren afgevaardigden van de gemeente Hollands Kroon aanwezig.

Aan iedereen die zich vooraf heeft aangemeld en aan alle aanwezigen die hun e-mailadres hebben achtergelaten is vrijdag 29 oktober onderstaande e-mail toegezonden:

Quote:

Vincent Jansen, regiomanager NL Jobs Noord-Holland, kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst: ‘Het blijft altijd weer een uitdaging om je als uitzendbureau positief te profileren, omdat er toch bepaalde vooroordelen zijn. Maar ik denk dat we erin geslaagd zijn om te laten zien dat wij bij NL Jobs alles goed hebben geregeld. Wij bieden arbeidsmigranten kwalitatief goede huisvesting aan en zorgen er tegelijkertijd voor dat er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden. Daarom zijn we ook verheugd om deze grote locatie te mogen betrekken. Een locatie die controle optimaal mogelijk maakt en die niet midden in een woonwijk is gelegen’.